Dây chuyền bạc hình sao biển

180.000

Sản phẩm bao gồm mặt dây chuyền và dây chuyen

Chế tác trên chất liệu bạc ta

Bảo hành vĩnh viễn các sản phẩm