Dây chuyền bạc hình xe đạp

265.000

Sản phẩm bao gồm mặt dây chuyền và dây chuyen

Chế tác trên chất liệu bạc ta

Bảo hành vĩnh viễn các sản phẩm