Đôi rồng đá ngọc hoàng long phong thủy trấn trạch

1.200.000

Đôi rồng đá ngọc hoàng long phong thủy trấn trạch, thu hút mọi quyền lực sức khoẻ khi bạn sử dụng vật phẩm phong thủy này.
Đôi rồng đá ngọc hoàng long màu vàng này rất hợp với bạn mệnh thổ mệnh kim

Danh mục: