Khuyên tai ngọc trai

99.000

Chế tác trên chất liệu bạc ta

Bảo hành vĩnh viễn các sản phẩm