Nhẫn bạc đá thạch anh tóc

150.000

Nhẫn làm bằng bạc ta đá thạch anh tự nhiên

Bảo hành làm sạch làm sáng vĩnh viễn sản phẩm